Jesteś tutaj:

Wykaz publikacji

553
Przedstawiamy Państwu listę publikacji dostępnych w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie, dotyczących twórczości Cypriana Norwida.

Pozycje autorstwa Cypriana Norwida

        Norwid, Cyprian - ... lecz ty spomnisz, wnuku
        Norwid, Cyprian – Aneksy
        Norwid, Cyprian – Anioły: rysunki Cypriana Norwida
        Norwid, Cyprian – Białe kwiaty
        Norwid, Cyprian – Cywilizacja: legenda
        Norwid, Cyprian – Cypriana Norwida Myśli o sztuce i literaturze
        Norwid, Cyprian – Czarne kwiaty
        Norwid, Cyprian – Cztery dramaty
        Norwid, Cyprian – Człowiek
        Norwid, Cyprian – Dramaty
        Norwid, Cyprian – Dwa poematy miłosne
        Norwid, Cyprian – "Gorzki to chleb jest polskość": wybór myśli politycznych i społecznych
        Norwid, Cyprian – Legendy
        Norwid, Cyprian – Listy: 1839-1861
        Norwid, Cyprian – Listy: 1862-1872
        Norwid, Cyprian – Listy: 1873-1883
        Norwid, Cyprian – Miniatury dramatyczne
        Norwid, Cyprian – Myśli o Polsce i Polakach
        Norwid, Cyprian – Norwid: znaki na papierze: utwory literackie, akwarele, grafiki, rysunki i szkice
        Norwid, Cyprian – O Szopenie = Sur Chopin
        Norwid, Cyprian – Okruchy poetyckie i dramatyczne
        Norwid, Cyprian – Pamiętnik artysty
        Norwid, Cyprian – Pisma wierszem i prozą
        Norwid, Cyprian – Pisma wybrane. T. 1, Wiersze
        Norwid, Cyprian – Pisma wybrane. T. 2, Poematy
        Norwid, Cyprian – Pisma wybrane. T. 3, Dramaty
        Norwid, Cyprian – Pisma wybrane. T. 4, Proza
        Norwid, Cyprian – Pisma wybrane. T. 5, Listy
        Norwid, Cyprian – Poematy
        Norwid, Cyprian – Poezja i dobroć: wybór z utworów
        Norwid, Cyprian – Proza
        Norwid, Cyprian – Promethidion : rzecz w dwóch dialogach z epilogiem przez Autora pieśni społecznej czterech strón
        Norwid, Cyprian, Tischner, Józef, Fert, Józef – Sumienie słowa : wybór myśli z listów i rozpraw
        Norwid, Cyprian – Trylogia włoska
        Norwid, Cyprian – Wam ja, z góry samego siebie ruin, mówię ... : wybór poezji
        Norwid, Cyprian – Wiersze
        Norwid, Cyprian – Wiersze: dodatek krytyczny
        Norwid, Cyprian – Wiersze: tekst
        Norwid, Cyprian – Vade-mecumPublikacje o Cyprianie Norwidzie

        Adamiec, Marek – Cyprian Norwid - poeta, dramaturg, myśliciel
        Bieńkowska, Ewa – Dwie twarze losu: Nietzsche-Norwid
        Braun, Kazimierz – Cypriana Norwida teatr bez teatru
        Buś, Marek – Norwidyści: Miriam, Cywiński, Borowy, Makowiecki, Wyka: konteksty
        "Całość" w twórczości Norwida: praca zbiorowa
        Cyprian Norwid: interpretacje
        Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości: analizy i interpretacje: praca zbiorowa
        Cyprian Norwid: w 150-lecie urodzin: materiały konferencji naukowej 23-25 września 1971
        Inglot, Mieczysław – Cyprian Norwid
        Kadyjewska, Anna, Korpysz, Tomasz, Puzynina, Jadwiga – Chrześcijaństwo w pismach Cypriana Norwida
        Kowalska, Aniela – Wiersze Cypriana Norwida
        Gomulicki, Juliusz Wiktor – Cyprian Norwid: przewodnik po życiu i twórczości
        Gomulicki, Juliusz Wiktor – Nowe studia o Norwidzie
        Górski, Konrad, Makowiecki, Tadeusz, Sławińska, Irena – O Norwidzie pięć studiów
        Jastrun, Mieczysław – Gwiaździsty diament
        Kasperski, Edward – Świat wartości Norwida
        Łubieński, Tomasz – Norwid wraca do Paryża
        Miłkowski, Tomasz – Teatr Norwida
        Norwid: z dziejów recepcji twórczości
        O Norwidzie komparatystycznie
        Piechal, Marian – Mit Pigmaliona: rzecz o Norwidzie
        Puzynina, Jadwiga, Korpysz, Tomasz – Wolność i niewola w pismach Cypriana Norwida
        Rostworowski, Marek – Wędrowny sztukmistrz: dedykowane Norwidowi eseje o malarstwie polskim
        Sawicki, Stefan – Norwida walka z formą
        Słownictwo etyczne Cypriana Norwida. Cz. 1: Prawda, fałsz, kłamstwo
        Słownictwo estetyczne Cypriana Norwida
        Skwarczyńska, Stefania – W kręgu wielkich romantyków polskich
        Strona Norwida: studia i szkice ofiarowane Profesorowi Stefanowi Sawickiemu
        Świegocki, Kazimierz – Człowiek wobec Boga i świata w poezji : antropologiczne motywy w twórczości Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida, Wisławy Szymborskiej
        Świegocki, Kazimierz – Norwid i poeci Powstania Warszawskiego [i.e. powstania warszawskiego]
        Teleżyńska, Ewa – Nazwy barw w twórczości Cypriana Norwida
        Trojanowicz, Zofia – Ostatni spór romantyczny Cyprian Norwid - Julian Klaczko
        Trojanowicz, Zofia – Rzecz o młodości Norwida
        Trybuś, Krzysztof – Stary poeta: studia o Norwidzie
        Trznadel, Jacek – Czytanie Norwida: próby
        Witkowska, Alina – Wielcy romantycy polscy: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid
        Wspomnienie miejsc dzieciństwa i młodości Cypriana Norwida
        Wyka, Kazimierz – Cyprian Norwid: studia, artykuły, recenzje
        Wyka, Kazimierz – Norwid w Krakowie
        Zieliński, Jan, Obraz pogodnej śmierci: Norwid - Rafael - Maratti i "Śmierć świętego Józefa"