Jesteś tutaj:

Historia biblioteki

10015
Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów (dawna Biblioteka Pedagogiczna) mieści się przy ul. Ogrodowej 1a w Wołominie.Adres ten zapisał się w historii miasta jako miejsce związane z działalnością społeczną i kulturalną. W latach 1912-1945 istniało tutaj kino „Oaza”. W okresie międzywojennym jego właścicielem był Stefan Nasfeter, producent filmowy, zasłużony dla Wołomina społecznik. Po wojnie kino nadal działało, zmieniały się tylko jego nazwy: zamiast „Oazy” mieliśmy „Bałtyk”, a później „Hel”. W latach 70. przy Ogrodowej 1a swoją siedzibę miał również Powiatowy Dom Kultury.Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Wołominie powstała we wrześniu 1955 roku z inicjatywy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie. Zanim na stałe zajęła budynek przy ul. Ogrodowej, który spadkobiercy Nasfeterów ofiarowali miastu z przeznaczeniem na cele kulturalne, funkcjonowała w mniejszym lokalu Inspektoratu Szkolnego przy ul. Legionów. Na Ogrodową wprowadziła się w 1967 roku, najpierw zajmując parter prawego skrzydła ówczesnego Domu Kultury. Z uwagi na stale rosnący księgozbiór w 1981 roku placówka przejęła cały dwupiętrowy budynek.Dwadzieścia lat później stan techniczny kamienicy na tyle się pogorszył, że biblioteka stanęła przed koniecznością kolejnej przeprowadzki. Zgromadzone przez kilkadziesiąt lat zbiory – około 60 tysięcy woluminów- zostały spakowane i częściowo przeniesione do niewielkiego tymczasowego lokalu przy ul. Warszawskiej.

Dotychczas biblioteka funkcjonowała jako filia Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Warszawie. Od 2013 roku wraz z przejęciem wołomińskiej instytucji przez samorząd powiatowy, jest finansowana z budżetu powiatu. Zmienia wówczas swoją nazwę na "Powiatowa Biblioteka Publiczna".

Placówką kierowali kolejno: Janina Szymańska-Kułak, Tadeusz Wojciechowski, Maria Łukaszewicz, Ewa Brzozowska, Joanna Hołubicka.

W 2016 roku władze powiatu podjęły decyzję o przebudowie i gruntownym remoncie dawnej siedziby biblioteki przy ul. Ogrodowej. Modernizację budynku zakończono pod koniec 2018 roku. Fakt ten miał również znaczenie symboliczne – w ten sposób udało się ocalić od zapomnienia ważne historyczne miejsce Wołomina.

Przeprowadzka do wyremontowanego budynku była okazją do nadania imienia bibliotece. Patronami placówki w 2018 roku zostali Helena i Stefan Nasfeterowie, dawni gospodarze tego miejsca, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozwoju Wołomina w okresie międzywojennym.Byli patronami wielu instytucji i stowarzyszeń, fundatorami inwestycji miejskich. Oprócz kina „Oaza” Wołomin zawdzięcza Nasfeterom powstanie osiedli Helenówka i Stefanówka, pomnik Obrońcom Ojczyzny 1920 r., cmentarz parafialny, ołtarz św. Teresy w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Dzięki ich ofiarności m.in. organizowana była pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych w ramach Polskiej Macierzy Szkolnej oraz otwarto sierociniec przy Stowarzyszeniu Domu Ludowego w Wołominie.